Có những cách xin số đề nào? Xin lô thế nào hiệu quả nhất?

Có những cách xin số đề nào? Xin lô thế nào hiệu quả nhất?